Férová nadácia od O2 podporila vznik aplikácie NiniNana – Slovenčina hrou

Férová nadácia od O2, známa svojím záujmom o podporu inovatívnych vzdelávacích iniciatív, nedávno poskytla podporu pre vznik aplikácie NiniNana – Slovečina hrou. Táto aplikácia je zameraná na podporu raného vzdelávania detí prostredníctvom interaktívnych hier a aktivít, ktoré sú zábavné a zároveň edukatívne. Cieľom aplikácie je poskytnúť deťom predškolského veku zábavnú platformu, na ktorej si môžu hravou formou osvojiť základy čítania, písania, matematiky a iných dôležitých schopností.

Podpora Férovej nadácie pomohla v technologickom vývoji aplikácie, zabezpečení odborníkov na pedagogiku, ktorí aplikáciu obsahovo obohatili, a v marketingových aktivitách na jej propagáciu medzi rodičmi a vzdelávacími inštitúciami. Vďaka tejto iniciatíve sa aplikácia NiniNana stala dostupnou a prístupnou pre širokú verejnosť, čím prispieva k lepšiemu a zábavnejšiemu vzdelávaniu najmladších.

Aplikácia (Nininana – Slovenčina hrou) vzniká pod taktovkou OZ Ahojte a digitálno-marketingovej agentúry 22MEDIA. Aplikácia slúži na rozvíjanie slovnej zásoby, motoriky, analytického myslenia a porozumenia textov detí. Sprevádzajú ich pritom dve postavičky Nini a Nana.

Dávame do pozornosti