Čo budeme potrebovať:
– papier
– fixku
– nožnice
– tekuté lepidlo

Ako na to:
Uchopte jeden z rohov A4 hárku a preložte ho na opačnú stranu tak, aby okraje dokonale zapadli – takto vytvoríme pravidelný štvorec. Nožnicami odstrihneme prebytočný pás (viď video) – ďalej budeme pracovať so získaným papierovým štvorcom.

Rovnaký postup preloženia papiera opakujeme aj na odstrihnutom obdĺžniku. Takto získame menší štvorec. Znova preložte roh papiera na opačnú stranu, krížom, aby ste získali trojuholník. Zvyšnú časť pod trojuholníkom odstrihneme.

Získané trojuholníky budeme ďalej skladať jednoduchou origami technikou.

Vrcholy na dlhšej strane trojuholníka (nazvyme ich A a B) prehneme k tretiemu vrcholu trojuholníka (nazvyme ho C), prežehlite hranu preloženého papiera prstom. Vrcholy A a B znova otvorte. Uchopte tretí vrchol trojuholníka (C) a sklopte ho (len jednu vrstvu papiera) na spodok trojuholníka (stred).

Následne zložíme vrcholy A a B jeden po druhom tak, že ich skryjeme do vnútra získaného malého štvorca, ako je to znázornené na videu. To najťažšie máme za sebou, nasleduje tá zábavnejšia časť. 🙂

Zoberme si farebné ceruzky, fixky, čo sa  vám viac páči a nakreslite roztomilú myšaciu tvár, nezabudnite na fúziky.

Z iného papiera (alebo zo zvyšku, ktorý nám zostal) vystrihneme tvar zodpovedajúci dvom malým myšacím uškám. 

Tip: Ak hárok zložíte na polovicu, vystrihnete obe uši jedným strihom a získate tak totožné tvary. Takto získané uši ešte vyfarbite tak, aby vám naokraji zostal ešte voľný pásik.

Pomocou tekutého alebo roztierateľného lepidla prilepte uši k záložke tak aby lepená časť bola schovaná vo vnútri. 🙂

Opakovaním týcto postupv si môžete vytvoriť množstvo krásnych zvieracích záložiek.

Prajeme príjemnú zábavu. 🙂