Skáče žaba po blate,
Kúpime jej na gate,

Na aké, na aké,
Na zelené strakaté.

Lezie žaba po rebríku,
Naťahuje elektriku,

Ide to, nejde to,
Necháme to na leto.