Sladké koláče, ohybné korbáče,
vodu studenú, šunku údenú,
veľa radosti a málo starostí.