Na Veľkú noc v mojom vinši,
nemôže byť pozdrav inší, ako:
Dobrú kúpačku, aj s výslužkou do vačku!