Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastia, zdravia, smiechu veľa,
to vám dnes ja všetkým želám.